Menu


QUIZ

Vrijdag 20 september

ZORG ER VOOR DAT JE IN IEDER GEVAL VOORAF  EEN PLOEG INSCHRIJFT OM DEEL TE NEMEN! Inschrijven kan eenvoudig via de "contactpagina" van deze website. Vergeet geen ploegnaam op te geven. Deelnemen kost 15,00 euro per ploeg van maximaal 8 deelnemers.

Voor het kleurenspel:

Vraag je deelnameformulier bij het binnenkomen. Geef op dit formulier aan voor welke kleur je deelneemt.

Er kunnen tijdens deze quiz punten worden verzameld op drie verschillende manieren (A, B en C) :

A. U kunt scoren met de ploeg waartoe u behoort. Bijvoorbeeld: speelt u mee met de ploeg van “De Heidebloem” en deze ploeg wordt achtste, scoort u ook een acht. Na het einde van de quiz, zullen per kleur de vier beste (de vier laagste dus) scores bij elkaar worden opgeteld. Hoe lager uw score hoe beter. Want vervolgens wordt aan de kleur met de laagste score 15 punten toegekend voor het kleurenklassement. De kleur die tweede wordt krijgt nog 10 punten, de derde krijgt er nog 6 en de kleur die vierde wordt krijgt er nog 3.

Het is mogelijk dat binnen één en dezelfde ploeg meerdere kleuren vertegenwoordigd zijn.

Zijn er van uw kleur minder dan vier deelnemers op de quiz? Geen probleem.
Stel dat er voor uw kleur slechts drie deelnemers waren, dan wordt van deze drie deelnemers de score opgeteld bij het aantal deelnemende quizploegen + één. (Bijvoorbeeld: stel dat er voor de “groene wijk” drie deelnemers zijn. Op het eind van de avond blijkt dat die deelnemers meespeelden met de winnaars, en met de tweede en derde ploeg in de stand. In totaal waren er 25 ploegen. Deze ploeg krijgt dan een score van 1 + 2 + 3 + 25 + 1 = 32).

B. Er zal een mogelijkheid zijn om ook individueel punten te sprokkelen, dankzij een quiz in de quiz, speciaal voor de “kleurenkandidaten”. Ook hier worden na afloop de vier beste scores per kleur bij elkaar opgeteld. Opnieuw geldt: als u slechts met drie (of minder) personen deelneemt met uw kleur, dan worden de punten van de resultaten van de deelnemers voor uw kleur bij elkaar opgeteld + het aantal (kleuren)deelnemers + 1. En ook hier zijn er achteraf voor het klassement voor de winnaars 15 punten, voor de tweede 10, voor de derde 6, voor de vierde plaats 3.

C. Voor elke deelnemer die bij het binnenkomen heeft aangegeven voor uw kleur te zullen spelen, krijgt u bovendien, zomaar voor niets 1 punt extra.

TIP : Wie het dus verstandig speelt, die zorgt ervoor dat hij voldoende vertegenwoodigers van zijn wijk in verschillende ploegen heeft !

Nog vragen? Stuur ze ons via de contactpagina op deze site.

TERUG NAAR DE PAGINA "HET SPEL"

 

 

Home > Het Spel > QUIZ


Muziekvereniging De Heidebloem

Secretariaat:
Steenovenstraat 59
2910 ESSEN-WILDERT
Tel: 03/667 49 96

Zoeken

U kan ook rechtstreeks zoeken naar een bepaald onderwerp. Vul hieronder uw zoekopdracht in: