Menu


Afscheid van Bernd Van Echelpoel

“Het Kan Verkeren” zei Bredero,

en laten wij nu de laatsten zijn die dat zullen ontkennen, want …
Sinds zondag, 20 oktober, wordt de Heidebloem gedirigeerd door Chantal Van Hout.
“????????????????????”, denkt u nu misschien en vooraleer u zelf uw antwoorden gaat verzinnen, zullen wij u het relaas geven van de hectische weken waarmee voor onze vereniging de herfst begon.

Dinsdag 1 oktober wordt het bestuur gecontacteerd door Bernd Van Echelpoel, de man waarvan u weet dat hij Willem Van Hout is opgevolgd in december 2011. Bernd heeft die dag weinig opwekkend nieuws (voor onze vereniging dan toch) omtrent zijn agenda voor de komende maanden. Vanaf einde oktober tot en met maart zal hij twaalf repetities niet op zondag kunnen geven (onze vaste repetitiedag). Reken daar de zondagen bij dat het moeilijk zal zijn om concertwerken te repeteren (daags na ons jaarlijks gezellig samenzijn, de dag van onze sinterklaasuitstap, de zondag waarop onze restaurantdag doorgaat,…) en u begrijpt dat we even naar adem moeten happen. Op langere termijn valt geen beterschap te verwachten, zo vervolgt hij, in tegendeel. De beroepscarrière van Bernd blijkt in een stroomversnelling gekomen en toekomstgericht valt dat niet langer te combineren met een vereniging die op zondagmorgen repeteert.
Op zondagmiddag 6 oktober gaat het bestuur met Bernd aan tafel zitten om die dwingende problematiek te bespreken. Voor het eerst wordt luidop gezegd (het is Bernd zelf die het op tafel gooit) dat er op korte of middellange termijn noodgedwongen een einde komt aan de samenwerking. Toch is er op dat ogenblik nog sprake van een lenteconcert én muziekwedstrijd van de provincie Antwerpen, in 2014, met Bernd als dirigent. Hij heeft zich bij zijn aanstelling destijds geëngageerd voor minimaal drie jaar en voelt zich principieel verplicht om zijn beloftes na te komen.
Donderdag 10 oktober steken bestuur en “werkgroep dirigent” de hoofden bij elkaar en nemen een aantal denkpistes door. Die “werkgroep dirigent” is officieel al bijna twee jaar ontbonden, na de indiensttreding van Bernd Van Echelpoel om precies te zijn, maar door de urgentie wordt die vierklauwens terug leven ingeblazen. Het wordt een vergadering waarin allerlei balletjes worden opgeworpen en verschillende pistes in theorie bewandeld. Bij elke mogelijke oplossing speelt wel iemand advocaat van de duivel, zodat voordelen gecounterd worden door nadelen. Johan Cruijff zou trots op ons zijn (“Nou, elk nadeel heb se foordeel”). Op het einde van de avond wordt besloten om ook de muzikanten mee het bad in te trekken. Zij zullen na de eerstvolgende repetitie, op een speciale Algemene Vergadering, de gelegenheid krijgen commentaar te geven en voorstellen op te werpen. Dirigent en onderdirigent (Bernd en Chantal) beslissen om op die muzikantenvergadering niet aanwezig te zijn, zodat iedereen vrijuit kan spreken.
Zondag 13 oktober maakt Bernd na een dik uur repeteren persoonlijk aan de muzikanten kenbaar dat er zich een probleem stelt rond het repeteren op zondag en dat er op termijn een einde komt aan de onderlinge samenwerking. Vervolgens trekt hij zich terug en laat het woord aan het bestuur en de muzikanten.
Snel blijkt dat de muzikanten niet bereid zijn om af te wijken van de zondagmorgen als repetitiedag. Repeteren op een maandag- of donderdagavond (de enige weekdagen die voor Bernd in aanmerking komen) houdt in dat een drietal “kotstudenten” automatisch worden uitgesloten. Muzikanten die ’s avonds laat moeten werken, opnieuw spreek je over vijf à zes personen, komen dan in de problemen. Nog andere muzikanten hebben die weekavonden al met andere activiteiten ingevuld. Met andere woorden, zondagmorgen is en blijft ideaal. Vasthouden aan de zondagmorgen betekent wel dat er een enorm continuïteitsprobleem voor ons ligt. Tenzij Chantal al de repetities die Bernd niet zou kunnen geven, voor haar rekening neemt. In dat geval zal Chantal als onderdirigent wellicht meer repetities geven tot het concert dan Bernd, wat ons toch wel in een vreemde situatie zou brengen.
Na een kleine drie kwartier is de hele vereniging het er over eens dat er één voor de hand liggend alternatief is: verder gaan met Chantal Van Hout als eerste dirigent.
Maandag 14 oktober wordt door het bestuur definitief de knoop doorgehakt. Met eenparigheid van stemmen wordt Chantal Van Hout aangesteld tot dirigent. De deelname aan de muziekwedstrijd van de provincie Antwerpen wordt uitgesteld met minstens een jaar.
Op dinsdag worden Bernd en Chantal, in die volgorde, op de hoogte gebracht, precies twee weken nadat het bericht, aanleiding tot deze kortstondige crisis, is binnengelopen. Op donderdag worden de muzikanten er van verwittigd dat ze vanaf zondag 20 oktober zullen worden gedirigeerd door Chantal.

Door twee weken lang voortdurend overleg tussen de verschillende partijen, is er op bijzonder korte tijd een belangrijke keuze gemaakt. Het bestuur weigerde de hete aardappel voor zich uit te schuiven en wou binnen een zo kort mogelijk tijdbestek dat er duidelijkheid kwam voor iedereen. Voor Bernd Van Echelpoel die zich nu kan concentreren op zijn carrière; voor Chantal Van Hout die De Heidebloem nu kan dirigeren als hààr vereniging; en niet in het minst voor de vereniging zelf.

Zondag 20 oktober is op een passende manier afscheid genomen van Bernd. Hij is er in de korte periode dat hij de Heidebloem leidde, in geslaagd de muzikanten uit hun keurslijf te schudden. Hij durfde het aan om de dirigeerstok op te nemen nadat de vereniging dertig jaar lang onafgebroken door dezelfde muziekmeester was geleid. Geen evidentie. Het volgende concert zullen jullie zijn performance en niet te evenaren mimiek moeten missen. Gelukkig hebben we de foto’s nog. Wij wensen Bernd Van Echelpoel een succesvolle carrière toe en Chantal Van Hout een vruchtbare samenwerking met De Heidebloem.

Gino Van Oers

 

Archief > Afscheid van Bernd Van Echelpoel


Muziekvereniging De Heidebloem

Secretariaat:
Steenovenstraat 59
2910 ESSEN-WILDERT
Tel: 03/667 49 96

Zoeken

U kan ook rechtstreeks zoeken naar een bepaald onderwerp. Vul hieronder uw zoekopdracht in: